Find inspiration around every corner at the 2018 Rotary Convention. Join us in Toronto! >end polioLearn about the people and events that shaped our Foundation's history at centennial.rotary.org.

Oktober 2017

Beste vriendinnen en vrienden in Rotary, Rotaract en Interacters,

Naar jaarlijkse rotarische gewoonte staat de maand oktober in het teken van de economische en lokale ontwikkeling. Volgens de cijfers van de federale overheid hebben wij de kaap van de elf miljoen inwoners overschreden, met ongeveer 418.000 vergoede werklozen, zijnde 3,7% van de bevolking. Het enige waar we ons kunnen over verheugen is dat dit percentage dalend is.

Sinds kort heeft Europa te kampen met een nieuw fenomeen : de aankomst van immigranten, op zoek naar een betere wereld en naar een menswaardig bestaan. Zij komen meestal uit landen waar wereldwijd 170 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar aan ondervoeding lijden. De ouders moeten het stellen met 1 USD per dag. Vandaar de focus op de lokale economische ontwikkeling teneinde welvaart te creëren.

Stijgende voedselprijzen en een veranderend economisch klimaat, zorgen ervoor dat deze toestanden alleen maar verergeren. Kinderen worden door de ouders uit de scholen gehaald om mee te werken aan het gezinsinkomen. Laten we ook even stil staan bij het feit dat wereldwijd meer dan een miljard mensen niet kunnen lezen of schrijven, waarvan 26% volwassenen. Het wordt voor de vrouwen nog dramatischer aangezien 2/3 van alle werk ter wereld uitgevoerd wordt door vrouwen (landbouw-, industriële, handen,- en thuisarbeid), terwijl slechts 10% van het wereldinkomen naar vrouwen gaat, en slechts 1% van alle wereldbezittingen toebehoren aan vrouwen.

Kunnen wij als Rotariërs daar iets aan doen, Inderdaad, wij kunnen dat. Ons netwerk laat ons toe mensen een betere levensstandaard te bezorgen. Als bedrijfsleiders kunnen sommigen van ons allicht inpikken door het aanwerven van werklozen immigranten en minderbedeelden. Wij kunnen er voor zorgen dat deze mensen de nodige opleiding krijgen.

Welke clubs organiseren in de scholen nog een beroepservaring dag? Een uniek gelegenheid om onze jongeren te begeleiden en de juiste keuze te kunnen maken voor hun verdere loopbaan.

Beste rotariërs, kijk eens rond en probeer sommige mensen te integreren in de maatschappij. Als voornaamste vereiste zou ik dan wel een sociale integratie bepleiten. Integratie, begrip en aanvaarding komende van beide kanten. Laten wij er aub geen staat in een staat van maken.

Denk ook aan onze Rotary Foundation. Zij geeft belangrijke toelagen aan opleiding en studiebeurzen. Probeer daar ook gebruik van te maken.

Voel je geroepen voor het ”gouverneurschap”? Lees dan de volgende bladzijde.

Beste vriendinnen Voorzitters,
Best vrienden Voorzitters van de clubs,
De benoeming van de Gouverneur van het District 1630 voor het jaar 2020-2021, opvolger van

Youth Exchange Program

Donderdag 24 augustus ‘17 was weer een bijzondere dag voor het YEP (Youth Exchange Program). Het startschot werd gegeven van het uitwisselingsjaar 2017-2018 tijdens de ”National Inbound Day” te Brussel.
Dit jaar waren er niet minder dan 239 inbounds te gast in ons klein maar zo geprezen land.

Tags:

Abonneren op Voorpagina-feed

Volg District 1630 op:

Rotary Contact on line