Check out Rotary’s new public image campaign, People of Action. Now available at the Brand Center. Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change – across the globe, in our communities, andFind inspiration around every corner at the 2018 Rotary Convention. Join us in Toronto! >Happy Christmas - Happy new year

december 2017

Beste vriendinnen en vrienden in Rotary, Rotaract en Interacters,

Zoals jullie weten staat december in het teken van de ziektebehandeling en preventie.

Maar wat is preventie?

Het voornaamste doel er voor te zorgen dat de mensen in goede gezondheid blijven. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Preventieve interventies worden op verschillende locaties uitgevoerd, vooral op school, in de wijk en op de werkplek. Bij een gerichte benadering richt preventie zich zowel op het gedrag van de personen als op de fysieke en sociale omgeving.

Wat heeft Rotary tot nu toe gedaan, beste vrienden en vriendinnen?

Sinds 1985 heeft onze vereniging de strijd aangebonden om Polio uit de wereld te verbannen. Wij gaan daar weldra in slagen… India is Polio vrij, maar ieder jaar moeten wij ons blijven inzetten om alle kinderen hun vaccin te geven. Er blijven nog enkele probleem landen over, zoals Nigeria, Pakistan en Afghanistan, maar voor de rest van de wereld is het einde in het zicht. Weldra kunnen we zeggen dat we de eindlijn bereikt hebben. Dank aan allen die zich op een of andere manier daar voor inzetten.

 

Een ander belangrijk punt is onze deelname aan ”Hoofdzaak, er is hoop”, de bestrijding van de neurodegeneratieve aandoeningen waaronder de ziekte van Alzheimer. Rotary neemt hieraan deel sinds enkele jaren. Het gaat niet om een preventieve behandeling, maar wel het bevorderen van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Indien de onderzoekers daarin slagen dan heeft Rotary ook zijn doel bereikt.

Het is een ziekte die vooral weegt op de naastbestaanden van hen getroffen door deze

aandoening. De patiënten leven in hun eigen wereldje, maar de naastbestaanden gaan soms door een hel.

 

Mag ik ook jullie aandacht trekken op een zeer belangrijk punt, zo belangrijk dat onze

internationale voorzitter het in zijn programma geplaatst heeft: Rotariërs moeten ook oog hebben voor klimaatsveranderingen en global warming.

Twee jaar geleden werden tijdens de COP 21 in Parijs plannen gemaakt om de desastreuse opwarming met twee graden te verminderen tegen 2100. Ondanks het feit dat alle landen deze akkoorden ondertekenden melden de media reeds in het verleden dat we die norm hoogstwaarschijnlijk niet gaan halen. De grootste luchtvervuilers blijven voortdoen of verlaten de organisatie.

Vandaar dat Ian Riseley ons gevraagd heeft een “Boom te planten”. Als we dat kunnen realiseren dan gaan meer dan 1.200.000 bomen CO2 in de lucht pompen aangezien ze meer CO2 opslorpen dan uitstoten. Deze boomactie gaat een prachtige manier zijn om het broeikaseffect tegen te gaan.

Gaan wij daar iets van ondervinden?

Wij allicht niet, maar misschien onze kinderen en zeker onze kleinkinderen. Beste Rotariërs, is jullie boom nog niet geplant, denk eraan, voor sommige bomen is het nog tijd. Steek de handen uit de mouwen en plant. Onze actie gaat alle kinderen, zowel uit het Noorden als uit het Zuiden een menswaardig bestaan verzekeren.

Dat is ook de taak van Rotary.

Ik wens jullie allen prettige eindejaarsfeesten !

José Vankeerberghen  DG 1630

HOOFDZAAK ER IS HOOP 2018

Beste Rotaryvriend(in)

Rotary Belux organiseerde reeds vier jaar achtereen in het kader van 'Hoofdzaak er is Hoop' de voorstelling van een Walt Disney film, voor groot en klein. Op die manier kon ruim 90.000 euro ingezameld worden om onderzoek te steunen in het onderwerp waarop wij willen bijspringen: neurodegeneratieve hersenziekten.

Tags:

Polio Day 2017

Youth Exchange Program

Donderdag 24 augustus ‘17 was weer een bijzondere dag voor het YEP (Youth Exchange Program). Het startschot werd gegeven van het uitwisselingsjaar 2017-2018 tijdens de ”National Inbound Day” te Brussel.
Dit jaar waren er niet minder dan 239 inbounds te gast in ons klein maar zo geprezen land.

Tags:

Abonneren op Voorpagina-feed

Volg District 1630 op:

Rotary Contact on line