Foutmelding

Notice: unserialize(): Error at offset 79 of 86 bytes in UserController->attachLoad() (regel 307 van /var/www/clients/client1/web15/web/modules/user/user.module).

April 2018

Beste vriendinnen en vrienden in Rotary, Rotaract en Interacters,

Een van de pijlers van onze Foundation is de gezondheid van moeder en kind.

Jaarlijks overlijden er meer dan een half miljoen vrouwen aan complicaties die ontstaan tijdens de zwangerschap en de bevalling – iedere minuut één!

Zo kent Zuid-Afrika een onaanvaardbaar hoge moedersterfte. Ondanks ingevoerde verbeteringen steeg het aantal meisjes en vrouwen dat sterft tijdens of kort na een bevalling dramatisch. Per 100.000 geboortes sterven er 269 moeders. Experten zeggen dat 60% van de moedersterfte kan vermeden worden. Moedersterfte kan voorkomen worden door fysiek toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg.

Het is niet alleen een medisch probleem.

Het is eerst en vooral een mensenrechtenschending. Vrouwen gaan niet naar prenatale controles en verzorging door een gebrek aan informatie en transportproblemen.

Bovendien zijn veel zwangere vrouwen bang voor een HIV test. Mensen die leven met HIV worden enorm gestigmatiseerd en dikwijls gaat het zorgend personeel niet confidentieel om met de HIV-status van moeders en meisjes. In sommige landen komt daar kentering in. Langzaam maar zeker komt daar in sommige landen verbetering in en wordt er gestreefd naar een betere gezondheidszorg.

Het verband tussen moedersterfte en armoede is overduidelijk. Wie arm is loopt een veel groter risico dan wie welgesteld is. Het wordt een vicieuse cirkel want de moedersterfte bevordert de armoede. Vrouwen zijn verplicht om inkomsten te vinden voor het het gezin en zijn daarom uithuizig. Zij zorgen niet alleen voor de kinderen, maar zij brengen ook het brood op tafel. Als de ouders niet aanwezig zijn, dan lijdt de hele familie daaronder.

Het risico tot overlijden op zeer jonge leeftijd wordt dan nog vermenigvuldigd met vijf voor zij die hun moeder verloren hebben. De gezondheid van de moeder en van het kind is een samenhangend geheel. Ongeveer zes miljoen kinderen in de wereld sterven voor hun vijfde levensjaar.

Maar laten we niet te negatief zijn ! De laatste 25 jaar daalde de moedersterfte met 44%. Het risico op overlijden in de ontwikkelingslanden is 1 op 180 (in vergelijking met de Westerse landen waar dat cijfer 1 op 4.900 bedraagt). In wat genoemd wordt de risicolanden is dat cijfer dan wel 1 op 54.

Voor ons Rotariërs is er nog veel te doen. Sinds 1985 heeft onze organisatie de oorlog verklaard aan Polio. Bij het opstarten van onze campagne waren er nog ongeveer 300.000 gevallen in de wereld. Dit aantal werd nu drastisch verminderd tot enkele sporadische gevallen voornamelijk in de drie probleemlanden. Ik moedig alle Rotariër aan om eenmaal in hun leven deel te nemen aan de NID (National Immunition Day) in India. Het is onze manier om deze ziekte te bestrijden. Laten we verder gaan met onze opdracht. Laten we de internationale projecten steunen en verder waterputten boren. Laten we ervoor zorgen dat we de ontwikkelingslanden een zekere status van welstand en gezondheid kunnen bieden. Laten we ervoor zorgen dat pasgeboren kindjes een kans hebben op overleving en een menswaardig bestaan.

Volgens een van de laatste Unicef rapporten zou de kindersterfte van 27.000 gevallen gedaald zijn naar 15.000 per dag.

Beste vriendinnen, beste vrienden, mag ik op jullie rekenen?

 

District Gouverneur: José Vankeerberghen.