Foutmelding

Notice: unserialize(): Error at offset 79 of 86 bytes in UserController->attachLoad() (regel 307 van /var/www/clients/client1/web15/web/modules/user/user.module).

februari 2018

Beste vriendinnen en vrienden in Rotary, Rotaract en Interacters,

Vrede is een klein woord maar met een grote betekenis. Het wordt in de Van Dale omschreven als “toestand van normale verhoudingen tussen staten (tegenstelling: oorlog)" sic

De vele terroristische aanslagen van 11 september, Bataclan, Madrid, Brussel, Londen maken deel uit van ons collectief geheugen. We kunnen niet ontkennen dat Achmed (een alias) Syrië heeft verlaten om geweld in zijn land te ontvluchten. Vaak horen we echter ook dat een kind in een pleeggezin is geplaatst omdat er thuis huiselijk geweld is. Pestgedrag kan er toe leiden dat jonge adolescenten zelfmoord plegen.

Geweld in de wereld en in onze nabije omgeving is echter niet onvermijdelijk. Oorlog en alle vormen van geweld zijn het werk van mensen. Aan de andere kant kan individueel werk - en nog beter - als groep helpen de vrede te bevorderen.

Daarom is het niet verrassend dat Rotary International en de Rotary Foundation vrede als één van hun strategische assen hebben geïdentificeerd, misschien wel de belangrijkste van hun programma.

Elke Rotariër kan bijdragen aan een mondiale samenhorigheid en verstandhouding en daarbij ook aan vrede. Uiteraard kunnen we niet alle conflicten in de wereld oplossen maar we kunnen wel een steentje bijdragen in onze onmiddellijke omgeving.

We kunnen ervoor zorgen dat er vrede is in onze gezinnen, in onze clubs, in onze organisaties en in onze gemeentes. Onze bijdrage kan ook bestaan uit het opvangen van een internationale YEP-student, een interlanden comité bijwonen of het steunen van Rotary beurskandidaten, of zelfs een student identificeren die kan verder studeren aan één van de vijf universiteiten die samenwerken met Rotary International met hulp van een vredesbeurs.

Voor velen is vrede synoniem met "geweldloosheid", ongeacht of het positief of negatief is.

Negatieve vrede is de druk om onmiddellijk allerlei oorlogen of conflicten te stoppen. Regeringen werken daar alleen aan als er zich een crisis voordoet. Positieve vrede wordt bereikt door continu en bedachtzaam te werken aan het creëren van een duurzame omgeving met wederzijds begrip, rechtvaardigheid en dus ook geweldloosheid.

Beste vrienden, laat ons deze houding handhaven en de waarden verdedigen die geweld afwijzen door dialoog en communicatie te bevorderen. Laten we dicht bij huis beginnen. Laten we een echte "cultuur van vrede" vestigen in onze samenleving.

José Vankeerberghen: DG 1630