Foutmelding

Notice: unserialize(): Error at offset 79 of 86 bytes in UserController->attachLoad() (regel 307 van /var/www/clients/client1/web15/web/modules/user/user.module).

Juni 2018

Beste vriendinnen en vrienden in Rotary, Rotaract en Interacters

Het is zover. Mijn laatste woorden naar jullie toe en in deze nieuwsbrief wil ik het speciaal hebben over een onderwerp dat ik reeds aangehaald heb tijdens mijn clubbezoeken:

ETHIEK.

Meer dan honderd jaar na de oprichting van Rotary leven wij nog steeds in een onrustige wereld en mogelijk zal dat zo blijven want vele oorzaken zijn eigen aan de menselijke aard.

Sommigen droomden (M.L. King) anderen beelden zich een andere wereld in (J. Lennon) en een derde persoon was concreter: wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren (M. Gandhi).

Het komt altijd neer op wat wij zijn en hoe we daar mee zouden kunnen omgaan. De wereld verandert aan de buitenkant maar daaronder zit een kern die altijd dezelfde blijft. En dat is nu juist ethiek. Het heeft te maken met de verplichtingen die wij mensen hebben ten opzichte van andere mensen.

Ethiek leert ons dat wij anderen moeten zien als een doel op zich en niet slechts als een middel om dat doel te realiseren. Ook al veranderen onze leefomstandigheden en onze gewoonten volledig, ook al zorgt de techniek ervoor dat we een volkomen andere perceptie hebben van afstanden, ook al bieden computers ons toegang tot een immense hoeveelheid informatie; zolang we gewoon mensen zijn, kunnen we niets anders dan ons afvragen hoe we met andere mensen moeten omgaan.

Onze menselijkheid is immers afhankelijk van de menselijkheid van onze medemens en vice versa. We hebben gewoon geen andere keus, het is ons mens-zijn, wat moeten we doen en wat moeten we laten?

Scherper nog, zonder ethiek kunnen we niet overleven.

We worden zeer kwetsbaar en we kunnen elk moment ziek worden, sterven, een geliefde verliezen, een sociale positie kwijt geraken enzovoort, en dat geldt des te meer voor onszelf. Deze kwetsbaarheid maakt dat respect voor de andere terugkaatst als een boemerang naar respect voor onszelf.

Rotary heeft nu juist door de keuze om geen politieke, religieuze of dogmatische beweging te zijn, zich neutraal gepositioneerd. Het ervaren van de waarheid of het idee van gelijk hebben, wordt vaak beperkt tot een groepsgebeuren. Misschien zijn we er ons niet volledig van bewust maar…

Rotary is een groep van diversiteit en dus…

een thuishaven waar alle opinies aan bod komen. Aldus vormt zij de ideale brug om verschillende opvattingen naar mekaar toe te brengen.

De essentie van een mens-zijn is imperfectie.

Mensen zijn niet foutloos en daarom valt er altijd wat te verbeteren. Er zullen altijd mensen zijn die misdaden plegen, corrupt zijn of misbruik maken van anderen. Precies om die reden is het belangrijk dat wij mensen altijd gebruik blijven maken van ons vermogen om nieuwe en betere oplossingen voor problemen te bedenken. Wanneer wij de problemen van vandaag hebben opgelost zullen we morgen alweer dromen over nieuwe verbeteringen voor overmorgen. Rotary heeft hiervoor nog altijd een rol te vervullen en dit heeft alles met ethiek te maken.

Ethiek is zoals vertrouwen; dat krijg je niet, dat verdien je.

Dat impliceert dat wij ethisch gedrag moeten uitstralen en het voorbeeld geven. De eigen visie toetsen om ze eventueel bij te stellen.

Dit is wat Rotary in zich draagt en kan uitstralen, het voorbeeld geven. Dit is nu juist wat Rotary in zich draagt en kan uitdragen naar de wereld via zijn leden.

Dat is ook UW engagement dat je genomen hebt bij het aanvaarden van het speldje. Dat is ook de uitstraling die dat speldje verdient naar de buitenwereld.

Daar komt het op aan: te geloven in het goede en kiezen voor het rechte pad.

Leve Rotary!

Gouverneur José Van Keerberghen